Michał Przepiera

michal-przepiera

We wczesnych latach swojej kariery zawodowej pracował m.in. w kancelariach prawnych, firmach konsultingowych oraz przedsiębiorstwach handlowych.

Od kwietnia 2002 roku w Urzędzie Miasta Szczecin jako specjalista w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Od lipca 2003 do listopada 2004 Kierownik Referatu Nadzoru Właścicielskiego nad Gospodarką Komunalną w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (WGKiOŚ). Od listopada 2004 do marca 2012 Dyrektor WGKiOŚ, a od kwietnia 2012 Dyrektor Biura Strategii. W maju 2014 roku powołany na funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Szczecin, którą pełni do dzisiejszego dnia.

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbył również Podyplomowe Studia Prawa Administracyjnego i Samorządowego oraz Podyplomowe Studia MBA na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada uprawnienia Pełnomocnika ds. Realizacji Projektów (Measure Authorising Officer). Ukończył również szkolenia z zarządzania PRINCE II.