Marcin Mrowiec

Marcin Mrowiec ukończył (z wyróżnieniem za jedną z najlepszych prac magisterskich) studia na kierunku Finanse i Bankowość w krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pracę w sektorze finansowym rozpoczął w roku 2000 w Dziale Badań Rynków Międzynarodowych w monachijskim Bayerische HypoVereinsbank (HVB), później pracował jako ekonomista i starszy ekonomista Banku BPH. Od 2008 roku pełni funkcję Głównego Ekonomisty Banku Pekao. Wielokrotnie osobiście, jak i łącznie z Zespołem, zdobywał wyróżnienia za najbardziej trafne prognozy makroekonomiczne oraz rynkowe.