Jarosław Kała

jaroslaw-kalaDyrektor Departamentu Instrumentów Inżynierii Finansowej w Banku Gospodarstwa Krajowego

Nadzoruje w Banku wdrażanie instrumentów finansowych dedykowanych przedsiębiorcom ze środków unijnych na lata 2007-2013 oraz 2014-2020. Od 2009 roku koordynuje projekt JEREMIE w 6 województwach: dolnośląskim, łódzkim, mazowieckim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim oraz projekt Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w 5 województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim.  W latach 2005-2009 koordynował, z ramienia BGK, rządowy program budowy i rozwoju sieci funduszy poręczeniowych w Polsce. Doświadczenie zawodowe zdobywał w Ministerstwie Finansów m.in. współtworząc system poręczeń Skarbu Państwa. Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Łódzkim oraz absolwent podyplomowych studiów menadżerskich na SGH. Ukończył m.in. szkolenia z zakresu technik negocjacji oraz bankowości w brytyjskim Loyds Bank. Prelegent i ekspert szeregu konferencji z zakresu finansowania sektora MŚP, instrumentów poręczeniowych i pożyczkowych.