Jacek Chrzanowski

jacek-chrzanowskiPrezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Jest absolwentem Akademii Rolniczej w Szczecinie oraz Prawa Administracyjnego na Uniwersytecie Szczecińskim. Posiada dyplom Master of Business Administration Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu we współpracy z Franklin University.

Po studiach rozpoczął pracę w samorządzie, gdzie przez wiele lat jako burmistrz Bornego Sulinowa i Białego Boru ubiegał się o inwestycje związane z ochroną środowiska. Jako Prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, pomaga w rozwiązywaniu problemów związanych z ochroną środowiska na poziomie lokalnym, regionalnym i ponadregionalnym. Propaguje ochronę środowiska i edukację ekologiczną wśród beneficjentów. Poprzez swoją działalność cały czas wspiera działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców województwa zachodniopomorskiego.

Jacek Chrzanowski był wielokrotnie honorowany licznymi medalami i odznaczeniami, m.in. w 2013 roku otrzymał Odznakę Honorową Za Zasługi dla Ochrony Środowiska. W roku 20-lecia działalności WFOŚiGW w Szczecinie został także uhonorowany srebrną Odznaką Honorową Gryfa Zachodniopomorskiego.

W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, gdzie od 2008 roku pełni funkcję Prezesa Zarządu, wprowadził program Prosument. To program, dzięki któremu osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz gminy mogą skorzystać z pożyczek i dotacji na sfinansowanie produkcji energii i ciepła z Odnawialnych Źródeł Energii. Przy pomocy środków, jakie WFOŚiGW w Szczecinie udostępnia beneficjentom, na terenie całego województwa powstają systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, układy mikrokogeneracyjne, źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne.

Ponadto wprowadził program pożyczek dla osób fizycznych na inwestycje z zakresu ochrony powietrza, wód i gleby. Program pozwala na dofinansowanie na preferencyjnych warunkach m.in. zakupu pojazdów bezemisyjnych – tj. samochodów, skuterów i rowerów elektrycznych. Szczeciński Fundusz jest pierwszym w Polsce, który wprowadził do oferty takie dofinansowanie.