Andrzej Przewoda

Andrzej PrzewodaPolitolog, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego. Od 2007 r. Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie, odpowiedzialny za regionalną politykę rynku pracy oraz wdrażanie programów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego. Członek komitetów monitorujących największe programy współfinansowane ze środków EFS w Polsce – Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego  2007 – 2013 oraz 2014 – 2020.  Specjalista w obszarze rynku pracy oraz funduszy unijnych.