ZDIIF Edycja IV (2015)

Edycja IV (2015)

Obok przedsiębiorców, w konferencji wzięli udział przedstawiciele banków, pośredników finansowych i ekonomiści. Tematem przewodnim było optymalne wykorzystanie środków unijnych dla rozwoju przedsiębiorczości.

Uczestnicy „Zachodniopomorskich Dni Instrumentów Inżynierii Finansowej” wyjaśniali m.in. jak wyglądają dobre praktyki pośredników finansowych we wdrażaniu poszczególnych instrumentów, oraz jakie korzyści odnieśli przedsiębiorcy. Podczas konferencji przedstawiano również przykłady z innych krajów UE, gdzie dzięki środkom europejskim wspierany jest sektor MŚP. Eksperci omówili również wyzwania i szanse, jakie stoją przed polskimi funduszami poręczeniowymi. Udział w wydarzeniu wzięli ekonomiści ze Szkocji, Hiszpanii i Malty, a także lokalni z naszego regionu.