Wojciech Marcinkiewicz

Wojciech Marcinkiewicz – zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Finansowych. Funkcję tę pełni od 2009 roku, natomiast z BGK związany jest już od ponad 13  lat.  Od 2004 roku zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Departamentu w Departamencie Emisyjno-Inwestycyjnym, następnie zastępcy dyrektora Departamentu Inwestycyjnego. W 2009 roku pełnił funkcję zastępcy dyrektora Departamentu Ogólnokrajowego Systemu Poręczeniowego.

W ramach działalności inwestycyjnej odpowiadał za sprawowanie nadzoru nad szeregiem zagadnień związanych z rynkiem kapitałowym i zaangażowaniem kapitałowym Banku. Był kierownikiem kilkudziesięciu projektów z obszaru bankowości inwestycyjnej, w tym programów dotyczących łączenia funduszy poręczeniowych. Odegrał wiodącą rolę w pracach zespołu ds. utworzenia Krajowego Funduszu Kapitałowego S.A. Pracował w licznych Radach Nadzorczych spółek, także tych notowanych na rynku publicznym.

Zaangażowany we wdrażanie inicjatywy JEREMIE od początku realizacji projektu przez BGK, tj. od 2009 roku. Odpowiadał za wdrożenie funkcjonowania mechanizmu, procesu sprawowania funkcji Menedżera Funduszy Powierniczych JEREMIE. W perspektywie 2007-2013 pełnił funkcję kierownika projektu dla trzech Funduszy Powierniczych JEREMIE, tj. Łódzkiego Regionalnego Funduszu Powierniczego, Funduszu Powierniczego JEREMIE Województwa Wielkopolskiego, Zachodniopomorskiego Funduszu Powierniczego JEREMIE. W obecnej perspektywie unijnej 2014-2020, w której BGK pełni rolę Menadżera Funduszu Funduszy w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020, nadzoruje sześć województw: kujawsko-pomorskie, małopolskie, mazowieckie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Przed pracą w BGK związany z rynkiem kapitałowym w Polsce od momentu jego powstania tj. od początku lat 90. Pracował w kilku instytucjach finansowych na stanowiskach kierowniczych.

Ukończył studia wyższe na  Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowe z zakresu finansów i bankowości oraz menadżerskie MBA. Posiada licencję maklera papierów wartościowych.