Szymon Klimas

Szymon KlimasAbsolwent  Wyższej Szkoły Języków Obcych i Ekonomii w Częstochowie. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Deutsche Bank Polska S.A., gdzie pracował na stanowisku menadżera oddziału, w Domu Maklerskim Noble Securities S.A., gdzie kierował pracami dwóch departamentów, w Forum TFI S.A. i Capital Partners TFI S.A., jako szef sprzedaży.

W trakcie pracy zawodowej nabył doświadczenie w zakresie finansowania bankowego i dłużnego, transakcji kapitałowych, wykupów lewarowanych itp. oraz zarządzania  siecią sprzedaży.

Obecnie jest odpowiedzialny za zarządzanie funduszem JEREMIE Seed Capital Województwa Zachodniopomorskiego.