Robert Michalski

Prezes Zarządu Zachodniopomorskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. pełniącej rolę Zachodniopomorskiego Funduszu Rozwoju zarządzającego środkami zwrotnymi w ramach inicjatyw JEREMIE oraz JESSICA oraz dofinansowującej usługi rozwojowe dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wcześniej Zastępca Dyrektora Wydziału Zarządzania Strategicznego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.