Natalia Wegner

Prezes Zarządu Koszalińskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koszalinie.

Absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała m.in. na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, w spółce wydawniczej w Poznaniu, a także w Polskim Radiu Koszalin. Przez blisko dziesięć lat kierowała Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Koszalinie oraz podległymi mu jednostkami.

Posiada wieloletnie doświadczenie związane z pozyskiwaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych i zarządzaniem projektami realizowanymi na rzecz różnorodnych instytucji i przedsiębiorstw; spółek, jednostek budżetowych i stowarzyszeń.

Obecnie w związku z pełnioną funkcją odpowiedzialna m.in. za strategiczne zarządzanie i prowadzenie Spółki w obszarze działalności gospodarczej, koordynację zadań z zakresu doradztwa i szkoleń, wprowadzania produktów zwrotnych instrumentów finansowych ukierunkowanych na wsparcie MŚP oraz wdrażanie i koordynację projektów i zadań o charakterze społecznym i gospodarczym realizowanych przez KARR S.A.