Krzysztof Rąpała

krzysztof-rapalaPrawnik zarządzający i założyciel Kancelarii RĄPAŁA. Doświadczenie zawodowe zdobywał w warszawskich i krakowskich kancelariach prawnych. Od 2012 roku wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Specjalizuje się w prawie spółek, transakcjach fuzji i przejęć (M&A), prawie obrotu nieruchomościami, obsłudze procesów inwestycyjnych oraz w postępowaniach sądowych.

Od września 2014 r. do sierpnia 2016 r. Przewodniczący Rady Nadzorczej Telkom – Telos S.A. w Krakowie, zaś od marca 2015 roku Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Hubstyle S.A. – lidera polskiego sektora e-commerce oraz pierwszego operatora internetowych porównywarek cen notowanego na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (indeks WIG). Od stycznia 2015 roku wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu w zakresie prawa gospodarczego oraz prawa spółek handlowych (studia MBA). Autor publikacji poświęconych praktycznym aspektom prawa gospodarczego.