Adam Badach

Adam BadachPrezes Zarządu Funduszu Pomerania – Funduszu Poręczeń Kredytowych – samorządowej instytucji otoczenia biznesu. Od 2010 roku zaangażowany w realizację programów poręczeniowych w ramach Inicjatywy Jeremie dla Pomorza Zachodniego. Posiada doświadczenie zawodowe w zarządzaniu
finansami oraz finansowaniu przedsiębiorstw sektora MMŚP.

Specjalizuje się w ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych oraz ocenie zdolności kredytowej przedsiębiorstw, a także w zagadnieniach związanych z programami unijnymi w obszarze zwrotnych instrumentów finansowych dla przedsiębiorstw. Na co dzień współpracuje z instytucjami finansującymi w zakresie finansowania przedsiębiorstw sektora MMŚP. Absolwent Wydziału Ekonomii US, studiów podyplomowych MBA oraz studiów na kierunkach Bankowość oraz Lean Management.